Noteikumi

 

 

Vispārīgie noteikumi

 

 

1. VisuTev.lv lietotājs ir fiziska vai juridiska persona, kas apmeklē vai reģistrējas VisuTev.lv mājas lapā.

2. Reģistrējoties VisuTev.lv mājas lapā, lietotājs:

  2.1. Apliecina, ka viņa sniegtā kontaktinformācija ir patiesa;

  2.2. Apzinās un piekrīt, ka viņa profilā uzrādītā informācija ir publiski pieejama jebkuram VisuTev.lv lietotājam;

  2.3. Apņemas ievērot, ka reģistrētais zīmola vai uzņēmuma nosaukums nav rupjš, aizvainojošs, izsmejošs, nesatur citu fizisko personu datus;

  2.4. Apņemas ievērot, ka profila bilde nedrīkst būt pornogrāfiska, provokatīva vai aizvainojoša satura;

  2.5. Apzinās un piekrīt VisuTev.lv lietošanas noteikumiem.

3. VisuTev.lv mājas lapā aizliegts izvietot, publicēt vai nosūtīt lietotājiem jebkādu nesaskaņotu reklāmu vai aicinājumus un uzsaukumus, kas aizskar personas godu vai cieņu, aicina uz vardarbību, rasu naidu vai jebkādu prettiesisku darbību veikšanu.

4. VisuTev.lv mājas lapu aizliegts izmantot krāpniecisku darbību veikšanai.

5. VisuTev.lv nenes atbildību par lietotāju izvietoto informāciju un sekām (t.sk. tiesiskajām un finansiālajām), kuras ir radušās šīs informācijas izvietošanas rezultātā.

6. Mājas lapas VisuTev.lv administrācija neuzņemas un nevar uzņemties atbildību par trešo personu rīcību.

7. VisuTev.lv lietotājiem var tikt demonstrētas reklāmas un nosūtīti reklāmas paziņojumi uz e-pasta vēstulēm. Ja lietotājs nevēlās saņemt ziņas uz e-pastu, par to jāziņo visutev.lv@gmail.com

8. VisuTev.lv var veikt izmaiņas un papildinājumus šiem lietošanas Noteikumiem, neinformējot VisuTev.lv lietotājus.

9. VisuTev.lv un VisuTev.lv lietotāju radušās nesaskaņas tiek risinātas sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta šādā veidā, puses var griezties tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

10. Noteikumu pārkāpšanas gadījumā, VisuTev.lv ir tiesības, tai skaitā bez iepriekšēja brīdinājuma, ierobežot vai anulēt VisuTev.lv lietotāja piekļuvi vietnei, mainīt vai dzēst VisuTev.lv lietotāja publicēto informāciju, slēgt VisuTev.lv lietotāja kontu un liegt reģistrēties no jauna.

11. VisuTev.lv neatgriež zaudējumus, kas radušies dzēšot visus portālā publicētos sludinājumus, foruma ierakstus, diskusijas vai VisuTev.lv lietotāja profilu šo noteikumu pārkāpšanas rezultātā.

12. VisuTev.lv mājas lapas lietotāji nedrīkst izmantot vai pārpublicēt VisuTev.lv norādīto informāciju, personu datus un citu saistošu informāciju ārpus VisuTev.lv mājas lapas, nodot vai jebkādā citā veidā dalīties ar šiem datiem ar trešajām personām. Šo noteikumu pārkāpšanas gadījumā, VisuTev.lv ir tiesīgs vērsties pret pārkāpēju Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

11. VisuTev.lv mājas lapas noteikumi ir saistoši kā VisuTev.lv, tā arī visiem vietnes lietotājiem. Tie stājas spēkā ar publicēšanas brīdi mājas lapā.

 

Sludinājumu ievietošana sadaļā “Bērnu preces”

1.Sludinājumu ievietošanu sadaļā “Bērnu preces” VisuTev.lv lietotāji (fiziskas personas) drīkst veikt ar nosacījumu, ka sludinājumi nav saistīti ar komercdarbību (starpniecību, preču izplatīšanu, mājražošanu, un tamlīdzīgu saimniecisku darbību).

2. Sludinājumu ievietošanu sadaļā “Bērnu preces” VisuTev.lv lietotāji (fiziskas vai juridiskas personas), kas ir saistītas ar komercdarbību (starpniecību, preču izplatīšanu, mājražošanu, un tamlīdzīgu saimniecisku darbību), drīkst veikt ar nosacījumu, ka to saimnieciskā darbība ir reģistrēta atbilstoši Latvijas Republikas Komerclikuma prasībām.

3.Par komercdarbību tiek uzskatīta:

  3.1. Sistemātiska tirgošanās ar jaunām precēm;

  3.2. Ja izvietotā prece ir pieejama uz pasūtījumu, vairākos izmēros, krāsās, eksemplāros un variantos;

  3.3. Ja preces vienīgais attēls ir no interneta resursiem.

4. Reģistrējoties, VisuTev.lv lietotājs uzņemas atbildību par iesniegtā sludinājuma sadaļā “Bērnu preces” satura patiesumu un atbilstību, kā arī par savos sludinājumos pievienoto attēlu autortiesību, intelektuālā īpašuma vai preču zīmju tiesību pārkāpumiem.

5. Aizliegts iesniegt sludinājumus, kas ir pretrunā Latvijas Republikas likumdošanai, aizskar personas vai personu grupas godu un cieņu.

6. VisuTev.lv tiesības, bez iepriekšēja brīdinājuma, dzēst sludinājumu no sadaļas “Bērnu preces”, ja:

  6.1. Sludinājums saistīts ar komercdarbību;

  6.2. Sludinājumā piedāvātā prece tiek izīrēta;

  6.3. Sludinājumā norādītā prece neatbilst izvēlētajai sadaļai vai apakšsadaļai;

  6.4. Sludinājuma attēli neatbilst norādītajai sadaļai vai apakšsadaļai, tie nav saskatāmi;

  6.5. Sludinājumā piedāvātās preces ir novalkātas, netīras vai kā citādi bojātas;

  6.6. Sludinājumā visi ievietotie attēli ir no interneta resursiem;

  6.7. Sludinājuma apraksts vai virsraksts satur daudz pareizrakstības kļūdas;

  6.8. Sludinājumi satur nepilnīgu vai nepareizu informāciju;

  6.9. Sludinājumā iekļauta nesaskaņota reklāma (saites, logotipi, aicinājumi);

  6.10. Sludinājumus, kuros pārdod vairākas preces, katra prece nav redzama atsevišķi;

  6.11. Sludinājumā tiek piedāvāts iegādāties pakalpojumu vai preci, kas neatbilst šīs sadaļas noteikumiem.

7. Sludinājuma saturu publikācijas periodā mainīt nevar.

8. Reālais pirkšanas pārdošanas darījums norisinās starp tiešo pircēju un pārdevēju, abām pusēm savstarpēji vienojoties par ērtāko preces iegādes un apmaksas veidu, tādējādi VisuTev.lv neuzņemas atbildību par tiešo pircēju un pārdevēju savstarpējiem konfliktiem vai nesaskaņām, kas radušās par preces pirkšanu vai pārdošanu, preces kvalitāti, neapmaksātu vai daļēji apmaksātu preces vērtību un citām nesaskaņām, kas radušās tiešo pircēju un pārdevēju starpā.

 

Sludinājumu ievietošana sadaļā “Pakalpojumi bērniem”

1. Sludinājumu ievietošanas sadaļā “Pakalpojumi bērniem” VisuTev.lv lietotāji drīkst ievietot informāciju, kas saistīta ar konkrētā lietotāja komercdarbību vai darbību, kurai ir peļņas gūšanas raksturs ar bērniem saistītu pakalpojumu sniegšanā.

2.Ievietojot sludinājumu sadaļā “Pakalpojumi bērniem” lietotājs apliecina, ka ir komercdarbības veicējs un tā saimnieciskā darbība ir reģistrēta.

3. VisuTev.lv lietotājs uzņemas atbildību par iesniegtā sludinājuma sadaļā “Pakalpojumi bērniem” satura patiesumu un atbilstību, kā arī par savos sludinājumos pievienoto attēlu autortiesību, intelektuālā īpašuma vai preču zīmju tiesību pārkāpumiem.

4. Aizliegts iesniegt sludinājumus, kas ir pretrunā Latvijas Republikas likumdošanai, aizskar personas vai personu grupas godu un cieņu.

5.VisuTev.lv ir tiesības, bez iepriekšēja brīdinājuma, dzēst sludinājumu no sadaļas “Pakalpojumi bērniem”, ja:

  5.1. Sludinājumā norādītais pakalpojums neatbilst izvēlētajai sadaļai vai apakšsadaļai;

  5.2. Sludinājuma attēli neatbilst norādītajai sadaļai vai apakšsadaļai, tie nav saskatāmi;

  5.3. Sludinājumā ievietotie attēli ir no interneta resursiem un lietotājs nevar pierādīt savas īpašumtiesības uz šiem attēliem;

  5.4.Sludinājuma apraksts vai virsraksts satur daudz pareizrakstības kļūdas;

  5.5.Sludinājumi satur nepilnīgu vai nepareizu informāciju.

6.Sludinājuma saturu publikācijas periodā mainīt nevar.

7.VisuTev.lv administrācija neuzņemas atbildību par lietotāja ievietotās informācijas atbilstību vai patiesumu.

8.Reālais pakalpojuma pirkšanas pārdošanas darījums norisinās starp tiešo pakalpojuma pircēju un pakalpojuma sniedzēju, abām pusēm par to savstarpēji vienojoties, tādējādi VisuTev.lv neuzņemas atbildību par tiešo pakalpojumu pircēju un pakalpojumu sniedzēju savstarpējiem konfliktiem vai nesaskaņām, kas radušās par pakalpojuma pirkšanu vai pārdošanu, pakalpojuma kvalitāti, neapmaksātu vai daļēji apmaksātu pakalpojuma vērtību un citām nesaskaņām, kas radušās pakalpojuma pircēju un pakalpojuma sniedzēju starpā.

 

 

Sludinājumu ievietošana sadaļā “Radīts bērniem”

1. Sludinājumu ievietošanas sadaļā “Radīts bērniem” VisuTev.lv lietotāji drīkst ievietot sludinājumus, kas saistīti ar konkrētā lietotāja komercdarbību vai darbību, kurai ir peļņas gūšanas raksturs ar Latvijā ražotām bērnu precēm.

2.Ievietojot sludinājumu sadaļā “Radīts bērniem” lietotājs (fiziska vai juridiska persona) apliecina, ka ir komercdarbības veicējs un tā saimnieciskā darbība ir reģistrēta.

3.VisuTev.lv lietotājs uzņemas atbildību par iesniegtā sludinājuma sadaļā “Radīts bērniem” satura patiesumu un atbilstību, kā arī par savos sludinājumos pievienoto attēlu autortiesību, intelektuālā īpašuma vai preču zīmju tiesību pārkāpumiem.

4.Aizliegts iesniegt sludinājumus, kas ir pretrunā Latvijas Republikas likumdošanai, aizskar personas vai personu grupas godu un cieņu.

5.VisuTev.lv ir tiesības, bez iepriekšēja brīdinājuma, dzēst sludinājumu no sadaļas “Radīts bērniem”, ja:

  5.1. Sludinājumā norādītās preces neatbilst izvēlētajai sadaļai vai apakšsadaļai;

  5.2. Sludinājuma attēli neatbilst norādītajai sadaļai vai apakšsadaļai, tie nav saskatāmi;

  5.3. Sludinājumā ievietotie attēli ir no interneta resursiem un lietotājs nevar pierādīt savas īpašumtiesības uz šiem attēliem;

  5.4. Sludinājuma apraksts vai virsraksts satur daudz pareizrakstības kļūdas;

  5.5. Sludinājumi satur nepilnīgu vai nepareizu informāciju.

6. Sludinājuma saturu publikācijas periodā mainīt nevar.

7. VisuTev.lv administrācija neuzņemas atbildību par lietotāja ievietotās informācijas atbilstību vai patiesumu.

8. Reālais pirkšanas pārdošanas darījums norisinās starp tiešo pircēju un preču ražotāju, abām pusēm savstarpēji vienojoties par ērtāko preces iegādes un apmaksas veidu, tādējādi VisuTev.lv neuzņemas atbildību par tiešo pircēju un preču ražotāju savstarpējiem konfliktiem vai nesaskaņām, kas radušās par preces pirkšanu vai pārdošanu, preces kvalitāti, neapmaksātu vai daļēji apmaksātu preces vērtību un citām nesaskaņām, kas radušās tiešo pircēju un preces ražotāju starpā.

 

Lietotāju vērtēšanas, atsauksmes ievietošana

1. Atsauksmi var pievienot un citus lietotājus vērtēt tikai VisuTev.lv reģistrēti lietotāji.

2. Atsauksmei ir jābūt konstruktīvam un saturīgam, konkrētajai sadaļai vai sludinājumam atbilstošam.

3. Atsauksme nedrīkst saturēt rasistiskas, naidu kurinošas, aizvainojošas vai jebkādā citā veidā aizskarošas frāzes vai tekstus, kas aizskar iesaistītās puses vai grupas cieņu un godu.

4. Atsauksmēs nav paredzēts rakstīt ziņas, atbildes, paskaidrojumus adresētus konkrētam cilvēkam, ko var uzrakstīt privātā vēstulē.

5. Negatīva atsauksme var tikt dzēsta, ja ir saņemts atsaukums no atsauksmes autora.

6. Tiek dzēstas atsauksmes, kas:

  6.1. Izvietotas, atsaucoties uz VisuTev.lv lietotāja neatbildēšanu uz vēstulēm vai preces nepārdošanu. VisuTev.lv lietotājiem nav pienākums atbildēt uz visām vēstulēm, kā arī nav pienākums preci obligāti pārdot jebkuram pircējam;

  6.2. Satur lietotāja personas datus ar kuriem tas nav dalījies publiski un devis piekrišanu publicēšanai.

 

 

Personas datu apstrāde

1. Ievietot sludinājumus iespējams tikai pēc profila izveidošanas. Lietotājiem mājas lapas sadaļā "Labot profilu" ir tiesības pārvaldīt, labot un dzēst sevis sniegto informāciju.

2. Sākotnējā reģistrācijā ievāktie dati:

2.1. Reģistrējoties ar e-pastu ievāktie dati: Datu subjekta vārds, uzvārds. Mērķis: Šie dati tiek ievākti, lai pārliecinātos par identificētu lietotāju. Tiesiskais pamatojums: Lietotāja piekrišana. Datu subjekta e-pasts. Mērķis: Šie dati tiek ievākti, lai informētu lietotājus par aktuālajiem piedāvājumiem, nosūtītu reklāmas piedāvājumus vai sazinātos ar lietotāju. Tiesiskais pamatojums: Lietotāja piekrišana.

2.2. Reģistrējoties ar sociālā tīkla “Facebook” starpniecību ievāktie dati: Datu subjekta vārds, uzvārds. Mērķis: Šie dati tiek ievākti, lai pārliecinātos par identificētu lietotāju. Tiesiskais pamatojums: Lietotāja piekrišana. Datu subjekta e-pasts. Mērķis: Šie dati tiek ievākti, lai informētu lietotājus par aktuālajiem piedāvājumiem, nosūtītu reklāmas piedāvājumus vai sazinātos ar lietotāju. Tiesiskais pamatojums: Lietotāja piekrišana. Datu subjekta fotogrāfija. Mērķis: Šie dati tiek ievākti, lai pārliecinātos par identificētu lietotāju. Tiesiskais pamatojums: Lietotāja piekrišana.

3. Lietotāju personas dati netiks atklāti, iznomāti, pārdoti vai kā citādi izpausti trešajām personām.

4. Lietotāju personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem. Visutev.lv mājas lapā tiek apstrādāti tikai tie personas dati, kurus lietotājs ir pats sniedzis par sevi.

5. Lietotājam ir tiesības prasīt Visutev.lv administrācijas apstiprinājumu, vai tiek apstrādāti lietotāja personas dati, un, ja tiek apstrādāti, saņemt informāciju par saviem personas datiem, ko lietotājs sniedzis, pamatojoties uz savu piekrišanu, rakstot uz e-pastu visutev.lv@gmail.com.

6. Personas datu apstrādi veic Visutev.lv uzturētājs un personas datu apstrādātājs SIA “Šmitiņš un partneri”. Ar personas datu apstrādātāju iespējams sazināties caur e-pastu visutev.lv@gmail.com.

7. Lietotājam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei, dzēst sludinājumus un savu profilu. Ja sludinājums un/vai profils tiek dzēsts, tad tiks dzēsta arī ar to saistītā informācija.

8. Lietotājam ir tiesības iesniegt sūdzību par savu personas datu apstrādi uzraudzības iestādē (Datu valsts inspekcijā).

9. Lietotāja personas dati tiek apstrādāti  tik ilgi, kamēr tas nepieciešams saskaņā ar attiecīgo apstrādes nolūku. Personas dati var tikt dzēsti pēc lietotāja pieprasījuma.

10. Pēc profila, datu un/vai informācijas dzēšanas tā uzreiz vairs nebūs redzama citiem lietotājiem, taču minētais profils, dati un/vai informācija mūsu datu bāzēs var tikt saglabāta līdz 90 dienām no dzēšanas brīža, lai izvairītos no krāpnieciskām darbībām un citas pretlikumīgas rīcības. Kad nepieciešamais datu apstrādes laiks būs beidzies, lietotāja personas dati tiks izdzēsti vai padarīti neidentificējami, lai tie netiktu sasaistīti ar konkrēto lietotāju.